„ИН.ВЕНТО Р“ ООД, София, България. Всички права запазени.

Пълното съдържание на този сайт – текстове, снимки, графични материали и др. са под защита на Закона за авторското право. Никаква информация, независимо от нейната форма, не може да бъде използвана без изричното писмено съгласие на „Ин.Венто Р“ ООД.

Информацията, съдържаща се на www.in-studio.info ще бъде обновявана и допълвана периодично. “Ин.Венто Р” ООД си запазва правото да внася промени по нейното съдържание по всяко време, без да предупреждава никого за това.

“Ин.Венто Р” ООД се задължава да пази и не разпространява информацията, получена чрез потребителите на сайта www.in-studio.eu.

Фирмената информация, която получаваме чрез www.in-studio.eu ще бъде използвана единствено и само за кореспонденция, съставяне на оферти и договори. Никаква фирмена информация или част от нея няма да бъде предоставяна на трети лица.

Тази фирмена политика касае само www.in-studio.eu. Сайтът може да съдържа връзки към други страници, нямащи такава политика. “Ин.Венто Р” ООД не носи отговорност за достоверността на други сайтове, линковете на които се намират на www.in-studio.eu.