photographer: Daniel Lekov
client: Mtel
agency: Demner, Merlicek & Bergmann Sofia
making: Radostin Naydenov

Аlbum thanks to Daniel Lekov

photographer: Daniel Lekov
client: Mtel
agency: Demner, Merlicek & Bergmann Sofia
making: Radostin Naydenov

Great making of album thanks to Daniel Lekov

photographer: Daniel Lekov
client: Mtel
agency: Demner, Merlicek & Bergmann Sofia
making: Radostin Naydenov